Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető)

OKJ azonosító: 32 582 02 | A képzés engedélyszáma: E-001862/2018/A001

Tovább a részletekhez!

Feltételek a képzésbe való becsatlakozáshoz:

 • Iskolai végzettség: Alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 35/2016. (VIII.31.) NFM rendelet 3. mellékletében a gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

 • Szakmai végzettség: Nem szükséges

 • Szakmai gyakorlat: Nem szükséges

 • Egészségügyi alkalmasság: Szükséges
  Egészségügyi alkalmassági követelmény: Szakmai alkalmasság foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa által igazolva

 • Előzetesen elvárt ismeretek: Nem szükséges

 • Egyéb feltételek:

  A szakmai gyakorlati képzés idejébe igazolt gyakorlati idő beszámítható maximum 28 órában. A gyakorlati idő beszámítása résztvevőnként értendő a foglalkoztató által kiadott, cégszerűen aláírt gyakorlati időről szóló igazolás alapján Gyakorlati igazolás alapján történő gyakorlati idő beszámítása esetén is legalább 8 órás gyakorlati képzésben kell részt vennie a tanfolyami hallgatónak.

  A „10443-16 Gépkezelők általános ismeretei” szakmai követelménymodul korábbi eredményes teljesítése mellett a képző intézmény vezetője a jelentkező kérelemére óra beszámítást eszközölhet. Az eredményes teljesítést modulzáró vizsgaigazolással, vagy „32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője (szakmairány feltüntetésével)” szakképesítő bizonyítvánnyal lehet igazolni. Egy vizsga alkalmával több szakmairány vonható össze.

  Minden résztvevővel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést kell kötni
  Az esetlegesen korábban megszerzett előzetes tudás mérését, illetve beszámítását képző intézmény a jogszabályi előírások szerint biztosítja.

  A felnőttképzési szerződésben feltüntetésre kerül az esetlegesen korábban megszerzett előzetes tudás beszámítása.

Mennyi időt vesz igénybe a képzés?

 • Elméleti órák száma: 24 óra

 • Gyakorlati órák száma: 36 óra

 • Összes óraszám: 60 óra
  Elméleti képzési idő (elméleti óraszám) aránya: 40%
  Gyakorlati képzési idő (gyakorlati óraszám) aránya: 60%

Előzetes tudás beszámításával ezen óraszámok – a képzésre jelentkező felkészültségének megfelelően – csökkenthetők!

Képzés formája, tananyagegységek, modulzáró vizsgák:

Csoportos képzés keretében kerül sor a tananyag elsajátítására.

A tananyagegység, modul megnevezése Számonkérés módja Számonkérés értékelése
10443-16 Gépkezelő általános ismeretei írásbeli modulzáró vizsga megfelelt/nem felelt meg
10449-16 Targoncavezető speciális feladatai gyakorlati modulzáró vizsga megfelelt/nem felelt meg

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Jelentkezni szeretnék, vagy további információra van szükségem

Tovább a kapcsolat menüponthoz

Meg szeretném nézni a többi képzést is

Amennyiben még nem biztos abban, hogy melyik tanfolyamunkat szeretné választani, lépjen vissza a képzéseink listájára és nézze meg azok részletes adatait. Ha további kérdése van, vagy nem találja azt, amit keres, lépjen velünk kapcsolatba!

Aktuális képzéseink listája