Személy- és vagyonőr képzés

OKJ azonosító: 31 861 01 | A képzés engedélyszáma: E-001862/20/2018/A008

Tovább a részletekhez!

Feltételek a képzésbe való becsatlakozáshoz:

 • Iskolai végzettség: Alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában Bemeneti kompetenciák: A képzés megkezdhető a 20/2013. (V. 28.) BM rendelet 3. számú mellékletében a Közszolgálat szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

 • Szakmai végzettség: Nem szükséges

 • Szakmai gyakorlat: Nem szükséges

 • Egészségügyi alkalmasság: Szükséges

 • Előzetesen elvárt ismeretek: Nem szükséges

 • Egyéb feltételek:
  A képzés megkezdésének a feltétele: a vagyonvédelemről szóló jogszabályokban megfogalmazott erkölcsi alkalmazási feltételek megléte. Minden résztvevővel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést kell kötni. Az esetlegesen korábban megszerzett előzetes tudás mérését a képző intézmény az Fktv. és egyéb vonatkozó jogszabály előírásai szerint biztosítja. Amennyiben nincs a jelentkezőnek alapfokú végzettsége, úgy bemeneti kompetenciamérésre kerülhet sor. Amennyiben a képzésre jelentkező a képzési program adott moduljából már rendelkezik a modulzáró vizsga sikeres teljesítéséről szóló igazolással, ebből a modulból felmenthető a képzés során. A felnőttképzési szerződésben a jogszabályi előírásoknak megfelelően feltüntetésre kerül az előzetes tudás beszámítása.

Mennyi időt vesz igénybe a képzés?

 • Elméleti órák száma: 128 óra

 • Gyakorlati órák száma: 192 óra

 • Összes óraszám: 320 óra
  Elméleti képzési idő (elméleti óraszám) aránya: 40%
  Gyakorlati képzési idő (gyakorlati óraszám) aránya: 60%

Előzetes tudás beszámításával ezen óraszámok – a képzésre jelentkező felkészültségének megfelelően – csökkenthetők!

Képzés formája, tananyagegységek, modulzáró vizsgák:

Csoportos képzés keretében kerül sor a tananyag elsajátítására.

A tananyagegység, modul megnevezése Számonkérés módja Számonkérés értékelése
10348-12 Magánbiztonság-védelmi alapfeladatok írásbeli és gyakorlati modulzáró vizsga megfelelt/nem felelt meg
10383-12 Objektumőri feladatok írásbeli és gyakorlati modulzáró vizsga megfelelt/nem felelt meg
10384-12 Személy-, vagyonőr speciális feladatai írásbeli és gyakorlati modulzáró vizsga megfelelt/nem felelt meg

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 • Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 • Az összefüggő munkahelyi szakmai gyakorlat igazolása: az iskolai rendszeren kívüli szakképzésben az összefüggő munkahelyi szakmai gyakorlat időtartama: 40 óra, a képzés utolsó szakaszában, a Személy-,Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara minősítési rendszerében erre feljogosított, a gyakorlati képzés feltételeivel rendelkező szakképzési hozzájárulásra kötelezett vagyonvédelmi gazdálkodó szervezetnél.

Jelentkezni szeretnék, vagy további információra van szükségem

Tovább a kapcsolat menüponthoz

Meg szeretném nézni a többi képzést is

Amennyiben még nem biztos abban, hogy melyik tanfolyamunkat szeretné választani, lépjen vissza a képzéseink listájára és nézze meg azok részletes adatait. Ha további kérdése van, vagy nem találja azt, amit keres, lépjen velünk kapcsolatba!

Aktuális képzéseink listája