Biztonságszervező szakképesítés

OKJ azonosító: 52 861 01 | A képzés engedélyszáma: E-001862/2018/A007

Tovább a részletekhez!

Feltételek a képzésbe való becsatlakozáshoz:

 • Iskolai végzettség: Érettségi végzettség

 • Szakmai végzettség: Nem szükséges

 • Szakmai gyakorlat: Nem szükséges

 • Egészségügyi alkalmasság: Szükséges

 • Előzetesen elvárt ismeretek: Nem szükséges

 • Egyéb feltételek: 

  Minden résztvevővel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést kell kötni. Az esetlegesen korábban megszerzett előzetes tudás mérését a képző intézmény az Fktv. és egyéb vonatkozó jogszabály előírásai szerint biztosítja.

  Amennyiben a képzésre jelentkező a képzési program adott moduljából már rendelkezik a modulzáró vizsga sikeres teljesítéséről szóló igazolással, ebből a modulból felmenthető a képzés során.

  Megfeleltetés:
  – 0701-06 számú Biztonságszervező alapfeladatok követelménymodul sikeres teljesítése beszámítható a 10350-12 számú Biztonságszervező alapfeladatok követelménymodul teljesítéseként.
  – 0713-06 számú Biztonságszervező szakfeladatok követelménymodul sikeres teljesítése beszámítható a 10351-12 számú Biztonságszervező szakfeladatok követelménymodul teljesítéseként.A felnőttképzési szerződésben a jogszabályi előírásoknak megfelelően feltüntetésre kerül az előzetes tudás beszámítása..

Mennyi időt vesz igénybe a képzés?

 • Elméleti órák száma: 180 óra

 • Gyakorlati órák száma: 180 óra

 • Összes óraszám: 360 óra
  Elméleti képzési idő (elméleti óraszám) aránya: 50%
  Gyakorlati képzési idő (gyakorlati óraszám) aránya: 50%

Előzetes tudás beszámításával ezen óraszámok – a képzésre jelentkező felkészültségének megfelelően – csökkenthetők!

Képzés formája, tananyagegységek, modulzáró vizsgák:

Csoportos képzés keretében kerül sor a tananyag elsajátítására.

A tananyagegység, modul megnevezése Számonkérés módja Számonkérés értékelése
10348-12 Magánbiztonság-védelmi alapfeladatok írásbeli és gyakorlati modulzáró vizsga megfelelt/nem felelt meg
10349-12 Vagyonvédelmi biztonságszervezési feladatok írásbeli modulzáró vizsga megfelelt/nem felelt meg
10350-12 Biztonságszervező alapfeladatai írásbeli és szóbeli modulzáró vizsga megfelelt/nem felelt meg
10351-12 Biztonságszervező szakfeladatai írásbeli és szóbeli modulzáró vizsga megfelelt/nem felelt meg

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 • Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 • Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Záró dolgozat elkészítése és a komplex szakmai vizsga megkezdése előtt 30 nappal korábban történő beadása a szakmai vizsgát szervező intézménynek. (A formai követelményektől való eltérés esetén a záró dolgozat ,,értékelhetetlen” minősítést kap, a jelölt vizsgára nem bocsátható.)

Jelentkezni szeretnék, vagy további információra van szükségem

Tovább a kapcsolat menüponthoz

Meg szeretném nézni a többi képzést is

Amennyiben még nem biztos abban, hogy melyik tanfolyamunkat szeretné választani, lépjen vissza a képzéseink listájára és nézze meg azok részletes adatait. Ha további kérdése van, vagy nem találja azt, amit keres, lépjen velünk kapcsolatba!

Aktuális képzéseink listája